Samtal

Livet går upp och ner och är fyllt av både glädje och sorg, det hör livet till. Men ibland kan livet upplevas som extra påfrestande, oroligt, smärtsamt, ångestfullt och begränsande. Det kan kännas svårt att komma vidare i tillvaron.  Det brukar komma till uttryck genom både fysisk och psykisk spänning.

Det som upplevs som påfrestande kan vara olika förändringar i livet som blir hinder för fortsatt kreativitet och utveckling, som till exempel:

♣ relationsproblem
♣ problem på arbetet
♣ stress
♣ en kris
♣ sorg och förlust
♣ skilsmässa eller separationer
♣ upplevelser vid fysisk sjukdom
♣ oro, nedstämdhet och depression

I den personliga utvecklingen eller det psykoterapeutiska samtalet finns det möjlighet att utforska balansen mellan livets möjligheter, längtor, val, och begränsningar.   I samtalen får du tid och rum att bli medveten om, sortera och bearbeta känslor, tankar och beteenden som blivit till hinder och kanske svåra att förstå.  Genom den bearbetande processen i psykoterapi får livet en mer medveten, konstruktiv och kreativ riktning.

Du är välkommen att komma ensam eller tillsammans med någon om det finns behov av det. Vi börjar med att träffas en gång för ett orienterande samtal där vi reder ut vad jag kan hjälpa dig med. Det finns möjlighet till både kortare och längre kontakt när det behövs.

Mottagningen finns centralt i Stockholm på Östermalm och har kontinuerligt lediga tider.

Varmt välkommen att kontakta mig för ett orienterande samtal eller för mer information.

Kontakt: tel 073-6789775 och mail info@livus-psykoterapi.se