Välkommen

Jag har lång erfarenhet av att möta människor med olika erfarenheter av livet och erbjuder olika former av samtal, handledning och utbildning. Jag utgår alltid ifrån dina/era behov som blir grund för den planering vi gör tillsammans. Kontakterna kan vara både kortare och längre.

Olika former av samtal kan tex vara:

  • Stödsamtal
  • Krisbearbetning
  • Psykoterapi med psykodynamisk inriktning –            Psykoterapimed kognitiva inslag
  • Personlig utveckling
  • Stress och ångesthantering
  • Par terapi                                                      

Teman för samtal kan till exempel vara olika förändringar i livet, relationsproblem, separation, skilsmässa, arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter kring fysisk sjukdom, stress, oro, nedstämdhet eller depression.

Jag följer aktuell forskning, har ansvarsförsäkring samt följer gällande lagstiftning. Mottagningen finns på Östermalm, centralt i Stockholm.

Det finns möjlighet till både videosamtal och fysiska besök

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information!

Birgitta Härkönen Smidhammar
Leg Psykoterapeut och handledare

tel:      073-6789775

mail:   info@livus-psykoterapi.se