Om oss

Just nu är jag verksam i egen verksamhet på Livus Psykoterapi AB och inom Attundahälsan gentemot Primärvården och Företagshälsovården. 

Sedan början på 1990 talet har jag erfarenheter av att bland annat ha arbetat inom vuxenpsykiatrin, onkologisk rehabilitering, samtal på en krismottagning inom Svenska Kyrkan och  samarbete med vårdcentraler.  Det har blivit många möten med ungdomar, unga vuxna och vuxna i olika åldrar och i olika livssituationer.

Samtalen har ofta handlat om egen sjukdom eller anhörigas sjukdom (både fysisk och psykisk), sorg, förluster av olika slag, arbetsrelaterade ärenden, utmattning, stress och ångest hantering. Jag har en grund i modern psykodynamisk psykoterapi men arbetar också med kognitiva verktyg, med psykoedukation och affektivt orienterad psykoterapi.

Jämte min kliniska erfarenhet har jag haft olika handledningsuppdrag bland annat inom Stockholms läns landsting ( psykiatri och vårdcentraler ), Svenska Kyrkan, Studenthälsan och Stockholms stad. Sedan början på 1990 talet har jag också undervisat på olika högskolor, främst med konstnärlig inriktning, både i Sverige och internationellt.

Sambandet mellan kultur och hälsa/kropp och själ har varit en röd tråd i mitt arbete och ett hjärteprojekt eftersom jag har ett förflutet som professionell dansare.

Under många år var jag prefekt och lektor i dansterapi och ansvarig för dans och rörelseterapi utbildningen på Dans och cirkushögskolan som samarbetade med Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. I det fanns ett samarbete med olika institutioner både i Sverige och utomlands. Ett inspirerande och värdefullt samarbete med fokus på dansterapi var bland annat mellan Dans och cirkushögskolan och Teaterhögskolan i Helsingfors som även de började en dans och rörelseterapi utbildning. Genom dansterapin har jag också varit drivande och del av flera utvecklings och forskningsprojekt.

UTBILDNING

2011 Psykoterapeutprogrammet. Medicine Magister i huvudområdet psykoterapi, 60hp, och psykoterapeut examen, 90hp. Karolinska Institutet. Legitimerad Psykoterapeut 29/6 2011.
2005 Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi. I samarbete mellan Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning, SAPU, och Danshögskolan, 30p.
2002 Förberedande forskarutbildning. Pedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet i samarbete med Danshögskolan, 60p.
1997 Diplomerad Dansterapeut. ADTA (American Dance Therapy Association), Alternate rute, MA i DMT (Dance Movement Therapy).
1994 Grundutbildning i psykoterapi. Konvertering via Umeå Universitet.
1991 Fil. kand, Samhällsvetenskap (Psykologi 60, Socialantropologi 40 och Pedagogik 20p). Stockholms Universitet, 120p.
1986 Professionell dansarutbildning i modern/nutida dans.
Merce Cunningham Studio och Martha Graham School, New York, USA. Åren 1984-1987
1984 Professionell och förberedande dansarutbildning.
Balettakademien, Stockholm. Åren 1981-1984

KURSER och ÖVRIG UTBILDNING

2017 Affektfokuserad psykoterapi, Introduktionskurs,
hösten 2017, SAPU
2004 Fristående kurs i affektteori. Danshögskolan i samarbete med Kungliga Musikhögskolan och Stockholms Universitet, 5p.
2002 Historiska danser, 1800-talets Sällskapsdanser. Danshögskolan, läsåret ht 2001-vt 2002, 20p.

ÖVRIGA MERITER

 • Har kontinuerlig handledning och deltar kontinuerligt på konferenser och kompetensutveckling
 • Flytande svenska, finska och engelska, i både tal och skrift.  Pratar flytande Holländska
 • God datorvana
 • Körkort för personbil

FÖRTROENDEUPPDRAG OCH MEDLEMSSKAP

 • Svenska Föreningen för Dansterapi. Medlem sedan 1991, styrelsemedlem 1991-2000 och ordförande
  under åren1999-2000. Styrelsemedlem och kassör åren 2012 – 2016
 • American Dance Therapy Association, ADTA. Registrerad som yrkesverksam dansterapeut sedan
  1997, motsvarande master nivå (DTR) 
 • Finska dansterapiföreningen. Hedersmedlem sedan 2000
 • Varit med om att 1994 grunda det Europeiska Nätverket för Dansterapi, European Network for the Professional Development of Dance movement therapy som numera är det European Association for Dance Movement Therapy, EADMT. www.eadmt.com
 • Medlem i Psykoterapicentrum, sedan 2011
 • Medlem i SACO, SSR, sedan 1991
 • Deltagit både som föreläsare och deltagare i konferenser såväl i Sverige som internationellt.

TILLDELADE STIPENDIER

Cunningham Dance Foundation 1985
Landstingets idé stipendium 1993
Carina Ari Resestipendium 1998

PUBLICERAT MATERIAL

 • Hokkanen, L. Rantala, L. Remes, A. Härkönen, B. Viramo, P.
  Winblad, I.(2008). Dance/Movement Therapeutic Methods in Management of Dementia. A Randomized, Controlled Study. Journal of American Geriatrics Society, April 2008-
  vol.56, No4, 771-772.
 • Härkönen, B.(2006). Dansterapi inom cancervården. Cancervården, Juni 2006.
 • Härkönen, B.(2004). Dansterapi. Svensk Rehabilitering, 1/2004.
 • Hokkanen, L. Rantala, L. Remes, A. Härkönen, B. Viramo, P.
  Winblad, I.(2003). Dance/Movement Therapeutic Methods in Management of Dementia.
  Journal of American Geriatrics Society, April 2003-vol.51, No4, 576-577.
 • Härkönen, B.(2001). Joka vuotinen rituaali.
  Pyhäsalmen Ihme, TäydenkuunTanssit-festivaali 1992-2001. 143-146.
 • Härkönen, B.(1999). Äta eller Ätas, Konstnärliga terapier,
  227-238. Natur och Kultur. Stockholm, Sweden.
 • Ett antal artiklar för Svensk Danstidning.
 • Intervju i vetenskapsradion 20080721

OPUBLICERAT MATERIAL

 • Härkönen, B, Lundgren, H.(2002). Dansterapi för patienter
  behandlade för cancer. ORC, Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset, Stockholm, Sweden.
 • Härkönen, B.(2001). Dansterapi som möjlighet i behandling
  av ätstörningar, med fokus på anorexia nervosa. Stockholms Universitet, Pedagogiska Institutionen i samarbete med Danshögskolan. Uppsats 10p inom
  forskningsförberedande kurs.
 • Härkönen, B.(1999). Processbeskrivning för en grupp
  kvinnor i dansterapi vid finska Vuxenpsykiatriska mottagningen. CSSO.
 • Härkönen, B.(1993). Pilotprojekt: Dans/rörelse
  och kroppsterapeutisk behandling i grupp. EPFU och NVPS.