Handledning

Handledning inom vård, omsorg och utbildning

I det professionella mötet med människor är handledning en investering i din och/eller dina medarbetares/organisationens kompetensutveckling. I handlednings processen ges utrymme för reflektion, fördjupning och kunskapsutveckling, vilket man vet förebygger bland annat stress och utmattningssyndrom. Handledningen kan vara individuell eller i grupp.

Jag har erfarenhet av handledning inom:

  • Stockholms läns landsting – Inom vuxenpsykiatrin (öppen och sluten vård), Primärvården och Habiliteringen.
  • Pedagogisk personal inom Stockholms stad.
  • Studenthälsan vid SU
  • Svenska Kyrkan
  • Konstnärlig terapi ( bland annat Dans och cirkushögskolan i Stockholm och Teaterhögskolan i Helsingfors) med inriktning på Dans och rörelseterapi inom klinisk verksamhet, utbildningar inom högskola och projektutveckling inom vård och omsorg.

Välkommen att kontakta mig för att diskutera kring dina/era behov